Δ.ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Δ.ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Δ.ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

 

Σύντομο Ιστορικό της εταιρείας

Η ιστορία της επιχείρησης ξεκινά το 1958 όταν ο ιδρυτής της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΗΣ κατασκεύασε το πρώτο του πιεστήριο για ελαιουργείο. Η τότε ατομική επιχείρηση – μηχανουργείο σταδιακά δραστηριοποιήθηκε αποκλειστικά στην κατασκευή ελαιουργικών συγκροτημάτων του τότε κλασικού τύπου, προμηθεύοντας ιδιώτες, συνεταιρισμούς, αλλά και άλλες εταιρείες του χώρου με μηχανήματά της. Στη συνέχεια, με τη συμμετοχή των υιών ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΙΩΑΝΝΗ η ατομική εταιρεία εξελίχθηκε αρχικά σε ομόρρυθμη το 1978 και το 1986, ενώ με την σημερινή μορφή της ανωνύμου εταιρείας υφίσταται από το 1988.

Η εξελικτική πορεία του εργοστασίου κατά την διάρκεια της ιστορίας του και οι σημαντικότερες δραστηριότητές του, έχουν ως ακολούθως:

Από το 1958 έως το 1976 κατασκευάζει και προμηθεύει με κλασικά ελαιουργεία (με πιεστήρια) την εγχώρια αγορά είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες του κλάδου. Με την άφιξη στην Ελλάδα της Σουηδικής πολυεθνικής εταιρείας ALFA-LAVAL το 1977, συνεργάστηκε μαζί της κατασκευάζοντας κατ΄αποκλειστικότητα για λογαριασμό της όλα τα μηχανήματα υποδοχής και επεξεργασίας του ελαιοκάρπου, τα οποία, πλαισιωμένα με τα φυγοκεντρικά της, διέθετε υπό την επωνυμία της η εταιρεία σαν πλήρη συγκροτήματα στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και στο εξωτερικό.

Στην πορεία αυτής της συνεργασίας, ενώ η εταιρεία CALLIS προμήθευε αποκλειστικά την ALFA-LAVAL, παράλληλα διέθετε και παρελκόμενα μηχανήματα σε πελάτες άλλων κατασκευαστικών οίκων φυγοκεντρικών μηχανημάτων του εξωτερικού. Έτσι μηχανήματα μεμονωμένα ή πλήρη συγκροτήματα λειτουργούν ακόμα και σήμερα σε ελαιοτριβεία που διαθέτουν φυγοκεντρικά όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών οίκων ντεκάντερς.

Παράλληλα με την κατασκευή των παρελκόμενων και λόγω της σχέσης της με τα προαναφερόμενα εργοστάσια, παρακολουθούσε στενά την εξέλιξη των φυγοκεντρικών μηχανημάτων, αφού σε όλες αυτές τις εγκαταστάσεις παρείχε εργασίες εξυπηρέτησης, ανταλλακτικά και κυρίως αποκατάσταση βλαβών και φθορών. Έτσι με όλη αυτή τη πολυσχιδή εμπειρία και έχοντας άρτια μηχανολογική υποδομή, από το 1985 προχώρησε στην κατασκευή αρχικά ντεκάντερς και αργότερα διαχωριστήρων, διαθέτοντας πλέον στην αγορά, υπό την επωνυμία της “CALLIS”, πλήρη ελαιουργικά συγκροτήματα. Αυτή η δραστηριότητα όμως δεν εμπόδισε τις σχέσεις της με ανταγωνίστριες εταιρείες, όπως επί παραδείγματι την Γερμανική WESTFALIA SEPARATOR την οποία προμήθευσε με παρελκόμενα συγκροτήματα για χώρες του εξωτερικού και παρείχε εξουσιοδοτημένο service στους πελάτες της του εσωτερικού (1991) για αρκετά χρόνια.

Εκτός από την κατασκευή φυγοκεντρικών για ελαιουργική χρήση το εργοστάσιο μέσα από την έρευνα και την τεχνολογία στις βιομηχανικές εφαρμογές του διαχωρισμού, έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και εγκαταστήσει σε λειτουργία ντεκάντερς σε διάφορες βιομηχανίες τροφίμων και παραπροϊόντων (π.χ. ντομάτα, άμυλο) ή προστασίας περιβάλλοντος (π.χ. πετρέλαιο, βαφεία υφασμάτων).

Επίσης συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά πανεπιστημιακά προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως λόγου χάρη με την κατασκευή βιοτροχών για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων.

Ο επισκευαστικός τομέας του εργοστασίου, ασχολείται με την ολική επισκευή και ανακατασκευή πάσης φύσεως ντεκάντερς και διαχωριστήρων, ανεξαρτήτως εφαρμογής λειτουργίας (ελαιόλαδο, κρασί, βιομηχανικής χρήσης, ναυτιλίας) και οίκου κατασκευής.

Το εργοστάσιο πενήντα και πλέον χρόνια από την ίδρυσή του με υπερηφάνεια κάνει τον απολογισμό του:

  • Σε περίπου διακόσια πενήντα ελαιουργεία εργάζονται φυγοκεντρικά κατασκευής του, επιπροσθέτως
  • Σε περίπου επτακόσια ελαιουργεία έχει προμηθεύσει (άμεσα ή έμμεσα) μηχανήματα μεμονωμένα ή συγκροτήματα παρελκόμενων.
  • Σε περίπου πεντακόσια ελαιουργεία έχει επισκευάσει φυγοκεντρικά και διαχωριστήρες άλλων κατασκευαστών.
  • Ελαιουργικά συγκροτήματα κατασκευής του εργάζονται σε χώρες του εξωτερικού όπως Ιταλία, Αυστραλία, Λίβανο, Τυνησία, Αλβανία, Ιράν, κ.λ.π.
  • Μεγάλες διεθνείς βιομηχανίες όπως η ΜΟΤΟR-OIL, η ΤΑSTY FOODS, η HEINZ, κ.λ.π. έχουν προμηθευτεί ντεκάντερ κατασκευής του για διάφορες εφαρμογές (εκτός ελαιουργικής χρήσης).

Με λίγα λόγια η εταιρεία CALLIS, ίσως πλέον η μόνη που παρέχει πλήρη ελαιουργικά συγκροτήματα εξολοκλήρου Ελληνικής κατασκευής, έχει (άμεσα ή έμμεσα) συνεργασία σχεδόν με τα μισά ελαιουργεία της χώρας και, σε πείσμα του διεθνούς ανταγωνισμού, εκπροσωπεί επάξια το MADE IN GREECE στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: Δ.Κάλλης & Υιος Α.Ε.

Δραστηριότητα: Κατασκευές Μηχανημάτων Ελαιουργίας

Διεύθυνση: Ναούσης 35, 10447 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3462700 Φαξ: 210 3475179

ΑΦΜ: 094228344 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

 

Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός 2021-2022 της εταιρείας Δ.ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Ισολογισμός 2021-2022

Ισολογισμός 2020-2021 της εταιρείας Δ.ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Ισολογισμός 2020-2021

Ισολογισμός 2019-2020 της εταιρείας Δ.ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Ισολογισμός 2019-2020

Ισολογισμός 2018-2019 της εταιρείας Δ.ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Ισολογισμός 2018-2019

Ισολογισμός 2017-2018 της εταιρείας Δ.ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Ισολογισμός 2017-2018

Ισολογισμός 2016-2017 της εταιρείας Δ.ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Ισολογισμός 2016-2017

Ισολογισμός 2015-2016 της εταιρείας Δ.ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Ισολογισμός 2015-2016

Ισολογισμός 2014-2015 της εταιρείας Δ.ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Ισολογισμός 2014-2015

Ισολογισμός 2013-2014 της εταιρείας Δ.ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Ισολογισμός 2013-2014

Ισολογισμός 2012-2013 της εταιρείας Δ.ΚΑΛΛΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Ισολογισμός 2012-2013